Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 150/2011 Os-2098/11 , Stran 688
Dn 150/2011 Os-2098/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na predlog Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, odpravek notarskega zapisa aneksa št. 1/06, h kupoprodajni pogodbi z dne 18. 12. 2002, sklenjen dne 4. 7. 2007, v obliki notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št. SV 1768/2007, sestavljen za zemljiško knjigo, sklenjen med prodajalci, Andrejem Cvetkom Verbičem, Kuclerjeva 2, Vrhnika, Bogomiro Verbič, Ljubljanska cesta 27, Vrhnika, in Mihaelo Verbič, Ljubljanska cesta 27, Vrhnika, ter kupcem Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, za nepremičnino, parc. št. 2660/4, k.o. Vrhnika. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, na podlagi tega aneksa in kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 2003, opr. št. SV 84/2003. Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki dne 14. 3. 2011