Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 497/2011 Os-2158/11 , Stran 688
Dn 497/2011 Os-2158/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Izudina in Samirja Mujkanovića iz Velenja, Kidričeva cesta 1, ki ju zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 6/85, z dne 11. 2. 1986, o prodaji – nakupu poslovnega prostora v 28 – stanovanjskem bloku na Koroški 1, Šoštanj, ki sta jo glede 25,25 m2 velikega poslovnega prostora v pritličju tega bloka sklenila REK Titovo Velenje, ki ga je zastopal predsednik KPO Slavko Janežič, dipl. ing. rud. kot prodajalec, in investitor DO Vekos TOZD Komunalna oskrba, ki ga je zastopal v.d. direktorja Milan Ramšak, kot kupec in soinvestitor. Nepremičnina, ki je bila preurejena v stanovanje, je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 28.E (ID št. stavbe 538) v vl. št. 566/28, k.o. Šoštanj, in je v celoti last Premogovnika Velenje d.d. Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebi z imenom: Izudin Mujkanović, Kidričeva cesta 1, 3320 Velenje, EMŠO: 3108956181964, do 1/2, in Samir Mujkanović, Kidričeva cesta 1, 3320 Velenje, EMŠO: 2310981181960, do 1/2. Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Izudina Mujkanovića in Samirja Mujkanovića.
Okrajno sodišče v Velenju dne 14. 3. 2011