Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 7736/2010 Os-2195/11 , Stran 688
Dn 7736/2010 Os-2195/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogdana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 2. 2011, opr. št. Dn 7736/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. NN, neznanega datuma, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in Rafaelom Ponikvarjem, Streliška ulica 3, Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, garaže št. 128 – parkirno mesto, v vzhodnem delu platoja s podzemnimi parkirnimi mesti v soseski BS – 7, sedaj z ident. št. 328.E, garaža, št. SIII128, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, vpisana v podvl. št. 3055/205, k.o. Stožice. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 3. 2011