Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 41283/2010 Os-2194/11 , Stran 687
Dn 41283/2010 Os-2194/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trivo-Zoran Majstorović, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 16.E, vpisani v vl. št. 1645/16, k.o. Moste, dne 25. 2. 2011, pod opr. št. Dn 41283/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Draganom Kesićem kot darovalcem, in Dreno Kesić kot obdarjenko, oba Gašperšičeva 6, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 16, v 1. nadstropju, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, sedaj 16.E, vpisano v vl. št. 1645/16, k.o. Moste. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 3. 2011

AAA Zlata odličnost