Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 31060/2010 Os-2193/11 , Stran 687
Dn 31060/2010 Os-2193/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vere Koren, Dolina 15, Lukovica pri Brezovici, ki jo zastopa notarka Eva Simona Tomšič, Kolezijska ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garsonjera, št. 6, zdaj z ident. št. 48.E, vpisani v podvl. št. 4017/45, k.o. Vič, dne 2. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 269/74-02/5, z dne 2. 7. 1974, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, kot prodajalcem, in Študentski domovi Ljubljana, Večna pot 31, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garsonjero, št. 6, zdaj z ident. št. 48.E, vpisani v podvl. št. 4017/45, k.o. Vič, in garsonjero, št. 6, v II. nadstropju, stopnišče 4, trakt A, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 3. 2011