Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 20051/2010 Os-2192/11 , Stran 687
Dn 20051/2010 Os-2192/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kališek Jožefe, Gramozna pot 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, vpisane v vl. št. 1148 – parc. št. 889/1 in 889/5, k.o. Bizovik, dne 28. 2. 2011, pod opr. št. Dn 20051/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o brezplačnem prenosu pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini z dne 17. 7. 1991, sklenjene med Skubi Jožetom, Gramozna pot 1, Ljubljana, in Kališek Jožefo, Gramozna pot 1, Ljubljana, za 1/14 parc. št. 889/1 in 889/5, k.o. Bizovik. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011