Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 35483/2010 Os-2191/11 , Stran 687
Dn 35483/2010 Os-2191/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zlate Štiblar Kisič, Župančičeva ulica 12, Ljubljana, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 21 v VI. nadstropju, zdaj z ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št 1290/21, k.o. Ajdovščina, dne 23. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 4. 1993, sklenjene med Občino Ljubljana Center, kot prodajalko, in Zlato Štiblar ter Franjem Štiblarjem, oba Župančičeva 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 21, v VI. nadstropju, zdaj z ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št. 1290/21, k.o. Ajdovščina. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 3. 2011