Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 26968/2009 Os-2159/11 , Stran 687
Dn 26968/2009 Os-2159/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje Tušak Kočar, Karingerjeva 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, bivalni površini 18C01S in shramba 18CS01K, zdaj z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 4412/5, atrij 18C01A parc. št. 1065/228, vpisani v vl. št. 1767 in parkirno mesto 18P12P, zdaj št. 400 z ident. št. 72.E, vpisani v podvl. št. 4803/72, vse k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 3. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. 7401361045 z dne 12. 12. 2001, sklenjene med družbo Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana, družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje in družbo Imos, investicijske gradnje, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino 18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkirno mesto 18P12P, – 1. dodatka k pogodbi št. 7401361045 z dne 18. 5. 2006, sklenjene med družbo Imos, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, in družbo Vegrad d.d., gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje stanovanje, št. 1, shrambo št. 1 in atrij parc. št. 1065/229, – 2. dodatka k pogodbi št. 7401361045 z dne 4. 9. 2009, sklenjene med družbo Imos, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje in družbo Vegrad d.d., gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1, in atrij s popravljeno parc. št., ki se pravilno glasi: parc. št. 1065/228, – kupoprodajne pogodbe št. P – 130/01 z dne 3. 12. 2001, sklenjene med družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot prodajalcem in Tanjo in Matejem Tušakom, oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt, 18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino 18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkirno mesto 18P12P, – 1. dodatka k pogodbi št. P – 130/01 z dne 15. 9. 2008, sklenjene med družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot prodajalcem in Tanjo in Matejem Tušakom, oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt, 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1 in atrij parc. št. 1065/229, – 2. dodatka k pogodbi št. P – 130/01 z dne 3. 6. 2009, sklenjene med družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot prodajalcem, in Tanjo ter Matejem Tušakom, oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnine, vestanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1, in atrij s popravljeno parc. št., ki se pravilno glasi: parc. št. 1065/2228, – notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 23. 4. 2005, opr. št. SV 822/05, sklenjenega med Tanjo in Matejem Tušakom, oba Škerjančeva 6, Ljubljana, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino 18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkirno mesto 18P12P z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009, zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009, in – darilne pogodbe z dne 25. 4. 2005, sklenjene med Matejem Tušakom, kot darovalcem, in Maksom Tušakom, kot obdarjencem, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino 18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkinro mesto 18P12P, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009 in zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 3. 2011