Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 5856/2011 Os-2123/11 , Stran 687
Dn 5856/2011 Os-2123/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štrbac Dragana, Bratovševa pološčad 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 11.E, v podvl. št. 2214/11, k.o. Črnuče, dne 28. 2. 2011, pod opr. št. Dn 5856/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. BS 111/2-31/84, z dne 27. 12. 1984, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste Tehnika o.sol.o, Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Misson Majdo in Misson Rgonom, oba Potrčeva 14, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, z ident. št. 11.E, v podvl. št. 2214/11, k.o. Črnuče. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 3. 2011