Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 41316/2010 Os-2093/11 , Stran 686
Dn 41316/2010 Os-2093/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julijane Stojšin, Ilirska ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje št. 25/III, zdaj z ident. št. 318.E, vpisani v podvl. št. 2274/51, k.o. Tabor, dne 1. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe, z dne 14. 6. 1966, sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo SO Ljubljana, Trg VII. Kongresa, Ljubljana, kot prodajalcem, in Teodorjem Stojšinom, Ilirska 32, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 25/III zdaj z ident. št. 318.E, vpisani v podvl. št. 2274/51, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 3. 2011