Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 18360/2010 Os-7233/10 , Stran 686
Dn 18360/2010 Os-7233/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Anatola Šterna, Pavšičeva ulica 30, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 61.E, vpisani v podvl. št. 2134/106, v k.o. Spodnja Šikška, dne 11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1984, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana, kot prodajalcem, in Anatolom Šternom, Pavšičeva 30, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 61.E, vpisani v podvl. št. 2134/106, v k.o. Spodnja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 11. 2010