Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 8160/2009 Os-2212/11 , Stran 686
Dn 8160/2009 Os-2212/11
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog Alberta Kosmača, C. 1. maja 63, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, glede 3-sobnega stanovanja, št. 4, v 3. etaži, s shrambo, št. 4, v večstanovanjskem objektu na naslovu C. 1. maja 63, Kranj, označenega z ident. št. 4.E, vpisanega v vl. št. 423/4, k.o. Huje, in kupoprodajne pogodbe, za nakup stanovanja, z dne 19. 3. 1974, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in Albertom Kosmačem, Nazorjeva 6, Kranj, glede 3-sobnega stanovanja, št. 4, v 3. etaži, s shrambo, št. 4, v večstanovanjskem objektu, na naslovu C. 1. maja 63, Kranj, označenega z ident. št. 4.E, vpisanega v vl. št. 423/4, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Alberta Kosmača, rojenega 13. 4. 1943, C. 1. maja 63, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 21. 3. 2011