Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 1433/2010 Os-2066/11 , Stran 686
Dn 1433/2010 Os-2066/11
Pri Okrajnem sodišču v Idriji, na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji nepremičnin, številka 95/99, z dne 30. 9. 1999, sklenjene med prodajalcem Občino Idrija, Mestni trg 1, Idrija in kupcem Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, Župančičeva 6 (sedaj: Frankopanska 9), Ljubljana, za prodajo nepremičnin – stavbne parcele, št. 41.S, šola z dvoriščem, v izmeri 142 m2 in parc. št. 206 – travnik, v izmeri 618 m2, vpisani v vl. št. 206, k.o. Vojsko, na podlagi katere bo možna vknjižba lastninske pravice v korist imetnika Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, matična št. 5268923. Sodišče s tem oklicem poziva morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Idriji dne 15. 3. 2011