Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 4191/2010 Os-2122/11 , Stran 685
Dn 4191/2010 Os-2122/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 63.E, vpisana pri podvl. 2494/64, k.o. Celje, izdalo sklep Dn 4191/2010, z dne 14. 2. 2011, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, uničene pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27. 11. 1984, št. 36A-12/82-MR, ki sta jo sklenili Samoupravna stanovanjska skupnost Celje, kot prodajalka, in Mirjana Munda ter Tomislav Sošić kot kupca, in uničene prodajne pogodbe z dne 19. 6. 1989, sklenjene med Mirjano Munda (poročena Sošić) ter Tomislavom Sošićem kot prodajalcema in Brankom Slemenškom kot kupcem, za nepremičnino št. ID 63.E, vl. št. 2494/64, k.o.Celje. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl. št. 2494/64, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, mat.št. 5064716. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 15. 3. 2011