Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 6922/2010 Os-2121/11 , Stran 685
Dn 6922/2010 Os-2121/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Krajnc Bojana, Na zelenici 10, 3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 57.E, vpisana pri podvl. 2471/58, k.o. Celje, izdalo sklep št. Dn 6922/2010, z dne 14. 2. 2011, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene oziroma uničene kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 6, z dne 13. 11. 1991, sklenjene med pravno osebo Cestno podjetje Celje, kot prodajalko, in Simono Ščurek kot kupovalko, za nepremičnino št. ID 57.E, vl. št. 2471/58, k.o.Celje. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št. 2471/58, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe Bojan Krajnc, Na zelenici 10, Celje, roj. 14. 9. 1966, do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 15. 3. 2011