Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 1324/2011 Os-2055/11 , Stran 685
Dn 1324/2011 Os-2055/11
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in 2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče. Vsebina listin, katere vzpostavitev se zahteva je: a) darilna pogodba, na podlagi katere je Marjeta Fabjan, rojena 18. 2. 1886 in umrla 8. 9. 1963, kot obdarjenka, od brata Antona Fabjana, rojenega 18. 11. 1894, kot darovalca, prejela v dar nepremičnine, parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in 2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče; b) darilna pogodba, na podlagi katere je Veronika Potočar, rojena 2. 8. 1922 in umrla 29. 1. 2000, kot obdarjenka, od svoje mame Marjete Fabjan, rojene 18. 2. 1886 in umrle 8. 9. 1963, kot darovalke, prejela v dar nepremičnine, parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in 2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče; c) darilna pogodba, na podlagi katere je Mihael Potočar, rojen 30. 8. 1946, kot obdarjenec, od mame Veronike Potočar, rojene 2. 8. 1922 in umrle 29. 1. 2000, kot darovalke, prejel v dar nepremičnine, parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in 2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče. Podati o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjeni nepremičnini: Potočar Mihael, Dvor 56, 8361 Dvor, EMŠO 3008946501192. Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 15. 3. 2011