Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 1259/2011 Os-1989/11 , Stran 685
Dn 1259/2011 Os-1989/11
Okrajno sodišče v Novem mestu, je po okrožni sodnici Marjetici Žibert, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Janeza Padaršiča, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 14, 8310 Šentjernej, ki ga zastopa odvetnica Marija Rešetič, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, uvedlo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo služnostne pravice pri nepremičnini, parc. št. 104/33, vpisani v vl. št. 1345, k.o. Gradišče, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 104/34, vpisane v vl. št. 2126, k.o. Gradišče. Listina, katere vzpostavitev se zahteva, je pogodba o ustanovitvi služnosti, ki je bila sklenjena med pravnim prednikom predlagatelja Jožetom Paderšičem, roj. 4. 12. 1933 in umrlim dne 7. 10. 1989 in Dušanom Marjanom Zupančičem, roj. 9. 11. 1930 in umrlim dne 25. 1. 1999, na podlagi katere je Dušan Marjan Zupančič, kot lastnik parc. št. 104/33, k.o. Gradišče, v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov dovolil in priznal vsakokratnemu lastniku parc. št. 104/34, k.o. Gradišče, nemoten dostop do te parcele po že obstoječi poti, in sicer za vožnjo z vsemi osebnimi in tovornimi motornimi vozili, delovnimi vozili, s traktorjem in z vso pripadajočo kmetijsko mehanizacijo oziroma drugimi vozili ter peš. Vknjižba služnostne pravice hoje in vožnje z vsemi osebnimi in tovornimi motornimi vozili, delovnimi vozili, s traktorjem in z vso pripadajočo kmetijsko mehanizacijo oziroma drugimi vozili po že obstoječi poti po nepremičnini, parc. št. 104/33, k.o. Gradišče, se na podlagi te listine, zahteva v korist lastnika parc. št. 104/34, k.o. Gradišče. S tem oklicem se poziva vse imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo pridobitve lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 9. 3. 2011

AAA Zlata odličnost