Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 8038/2010 Os-1960/11 , Stran 685
Dn 8038/2010 Os-1960/11
Na predlog predlagatelja Evento, inženiring d.o.o., Šmartno 107/C, Šmartno v Slovenj Gradcu, ki ga zastopa odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, Čufarjeva 5, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi in vknjižbo pridobitve lastninske pravice, je dne 31. 1. 2011 Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep opr. št. Dn 8038/2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2006, ki je bila sklenjena med prodajalcem Vegrad d.d. in kupcem Evento, inženiring d.o.o., v zvezi z nakupom nepremičnine, z identifikacijsko št. 92-1181-21 (21.E), vpisane pri podvložku št. 1174/22, k.o. Moravci. Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka Evento, inženiring d.o.o., Šmartno v Slovenj Gradcu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 8. 3. 2011