Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 2929/2006 Os-1662/11 , Stran 684
Dn 2929/2006 Os-1662/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Kuzmanića, Suhadolčanova ulica 66, Ljubljana, ki ga zastopa družba Urban, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, zdaj s parc. št. 488/83, vpisani v vl. št. 2701, in garaži št. 45, zdaj s parc. št. 490/12, vse k.o. Črnuče, dne 28. 1. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, št. 703-273/86-B, z dne 19. 5. 1986, sklenjene med Občino Ljubljana (kot prodajalko) in Gradbenim podjetjem Grosuplje (kot kupcem), in sicer za nepremičnine, med drugimi za stanovanje, zdaj s parc. št. 488/83, vpisani v vl. št. 2701, in garaži št. 45, zdaj s parc. št. 490/12, vse k.o. Črnuče. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 2. 2011