Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 22927/2007 Os-1536/11 , Stran 684
Dn 22927/2007 Os-1536/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maruše Boh, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garsonjera, v II. nadstropju desno, zdaj z ident. št. 905.E, vpisani v podvl. št. 493/6, k.o. Tabor, dne 15. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 6. 1963, sklenjene med Stanislavom Bernikom, Ljubljana (kot prodajalcem) in Trgovskim podjetjem Petrol v Ljubljani (kot kupcem), in sicer nepremičnino, garsonjera v II. nadstropju desno, zdaj z ident. št. 905.E, vpisani v podvl. št. 493/6, k.o. Tabor, – kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5. 1967, sklenjene med Trgovskim podjetjem Petrol v Ljubljani (kot prodajalcem) in Likovnik Hedo, Kotnikova 21/II, Ljubljana, in sicer nepremičnino, garsonjero v II. nadstropju desno, zdaj z ident. št. 905.E, vpisani v podvl. št. 493/6, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 2. 2011

AAA Zlata odličnost