Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 11340/2007 Os-7485/10 , Stran 684
Dn 11340/2007 Os-7485/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Save Stefanoskega, Pot na Fužine 53, Ljubljana, ki ga zastopa Manca Vrečar, direktorica Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 1730-1645-72, vpisani v podvl. št. 1680/72, k.o. Moste, dne 15. 11. 2010, pod opr. št. Dn 11340/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, listine neznanega datuma, sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom kot prodajalcem, in Srečkom Gospodaričem, Pot na Fužine 49, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino – garaža, št. 12, v pritličju, Gt 1/3, Pot na Fužine, Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 1730-1645-72, vpisano pri podvložku št. 1680/72, k.o. Moste. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 12. 2010