Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 303/2007 Os-7445/10 , Stran 684
Dn 303/2007 Os-7445/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Željeznova, Riharjeva ulica 4, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Mejnik d.o.o, Letališka cesta 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko 1722-711-23, vpisani v podvl. št. 5893/23, k.o. Trnovsko predmestje, dne 18. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 432/67, z dne 15. 9. 1967, sklenjene med GP „Tehnograd“ Ljubljana, Tržaška cesta 68/a kot prodajalcem, ter Štrukelj Elo, Titova 13, Ljubljana kot kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikacijsko številko 1722-711-23, vpisano v vl. št. 5893/23, k.o. Trnovsko predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 12. 2010