Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 3965/2007 Os-7438/10 , Stran 684
Dn 3965/2007 Os-7438/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katice Raviele, Obermattstrasse 16, 3018 Bern, Švica, ki jo zastopa Anton Skuk, Casermanova ulica 12, Cerknica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini garaža, s parc. št. 505/48, vpisane pod vl. št. 1900, k.o. 1739 Zgornja Šiška, dne 15. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1966, med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2, Ljubljana, kot prodajalcem in Marico Zajc, Celovška 163, Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino – garaža, s parc. št. 505/48, vpisane pod vl. št. 1900, k.o. 1739 Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 12. 2010