Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 25635/2008 Os-5003/10 , Stran 684
Dn 25635/2008 Os-5003/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Ramujkić, Celovška cesta 179, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, št. 189, zdaj z ident. št. 89.E, vpisano v podvložku št. 4342/89, v k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5. 1982, sklenjene med Mitjo Vidmar, Ane Ziherlove 6, Ljubljana, kot prodajalcem, in Ljerko Stadler, Likozarjeva 12, Ljubljana, in sicer za garažo, št. 189, zdaj z ident. št. 89.E, vpisano v podvložku št. 4342/89, v k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 7. 2010