Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 371/2010 Os-1219/11 , Stran 684
Dn 371/2010 Os-1219/11
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe, št. SPB-1/D-93, z dne 31. 12. 1985, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Samoupravno komunalno interesno skupnostjo Domžale. Predmet pogodbe katere izvirnik se je izgubil, so bili garažni boksi št. 62, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 in 97, v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 v Domžalah. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka, do celote, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva. Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 25. 1. 2011