Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 150/11 Ob-2198/11 , Stran 682
SV 150/11 Ob-2198/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV - 150/11, z dne 22. 3. 2011, je bilo stanovanje, št. 4, v prvem nadstropju, s kletjo, v skupni neto izmeri 76,41 m2, v zgradbi na naslovu Vojkova ulica 10, Postojna, stoječi na parc. št. 757.ES, katastrska občina Postojna, last zastaviteljev po imenu Gordana Čeperković, stanujoča Kidričevo naselje 6, Postojna in Slaviša Čepereković, stanujoč Kidričevo naselje 6, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 39.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 1,90% letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 4. 2031.