Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 442/2011 Ob-2142/11 , Stran 682
SV 442/2011 Ob-2142/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 442/2011, z dne 18. 3. 2011, je stanovanje številka 6, v 2. nadstropju, V. etaži – del stavbe, številka 77, v izmeri 110,37 m², in kletni prostor, številka 64, v 1. kletni etaži, v izmeri 13,70 m², ter kletna shramba, številka 64, v 2. kletni etaži, v izmeri 10,27 m², vse v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Maistrova ulica 12 (številka stavbe 877), ki stoji na parceli številka 934/2, k.o. 657 Maribor-Grad, solast zastaviteljev Mileta Mojce in Brolih Primoža, vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe, z dne 15. 3. 2011, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 70.000,00 EUR s pripadki.