Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 200/11 Ob-2141/11 , Stran 682
SV 200/11 Ob-2141/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 200/11 z dne 14. 3. 2011, je bilo stanovanje, številka 5, na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija, po podatkih GURS z neto tlorisno površino 53,50 m2, z identifikacijsko številko 2358-75-5, ki se nahaja v tretji etaži, oziroma v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, v Spodnja Idriji, stoječe na parceli št. 485/7, k.o. Spodnja Idrija, z naslovom Šolska ulica 10, s pripadajočo kletjo in drvarnico, solast Vidič Mateja, roj. 3. 1. 1978, stanujočega Tomšičeva ulica 14, Idrija, in Drobnič Jadranke, roj. 12. 9. 1978, stanujoče Pod brezami 11, Spodnja Idrija, vsakega do polovice, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 2. 2011, v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod opr. št. SV 144/11, med Vidič Matejem in Drobnič Jadranko, ter Rejc Markom in Mažgon Ksenijo, zastavljeno v korist upnice – Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 43.000,00 EUR, s pripadki.