Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 201/2011 Ob-2139/11 , Stran 682
SV 201/2011 Ob-2139/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 201/2011, z dne 17. 3. 2011, je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-1189-8, del stavbe, s številko 8.E, stanovanje, št. 8, Ulica Viktorja Kejžarja 32 B, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1127/2, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Senke Ališić, Ulica Viktorja Kejžarja 32B, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, dne 10. 2. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, EMŠ: 1900498, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000,00 EUR s pripadki.