Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

SV 424/2011 Ob-2137/11 , Stran 682
SV 424/2011 Ob-2137/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 424/2011, z dne 16. 3. 2011, je stanovanje, št. 25, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Goriška ulica 6, v Mariboru, v skupni izmeri 65,87 m², ki stoji na parceli št. 177, k.o. 678 Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Renko Darinke do celote, na temelju pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne 15. 12. 1994 in kupoprodajne pogodbe, z dne 20. 1. 1992, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 25.000,00 EUR s pripadki.