Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 2512-11-0050 Ob-2106/11 , Stran 680
Št. 2512-11-0050 Ob-2106/11
Območna geodetska uprava Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki, po verjetno umrlih Žumer Andreju in Žumeru Francu, oba ZDA, solastnika parcele št. 274, v katastrski občini 2081 Olševek, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj pravnega nasledstva. Če se na oklic ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastniki nepremičnine soglašajo z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Kranj dne 17. 3. 2011