Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2174/11 , Stran 674
Ob-2174/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: mag. Sebastjan Zbičajnik, z dnem 16. 3. 2011. Pisarna: Meškova ulica 2, 2380 Slovenj Gradec. Matej Perpar, z dnem 15. 3. 2011. Pisarna: Šestova 2, 1000 Ljubljana (zaposlen pri Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o.). Gregor Pajek, z dnem 15. 3. 2011. Pisarna: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (zaposlen v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.). Ksaver Logar, z dnem 1. 4. 2011. Pisarna: Trubarjeva 24, 1000 Ljubljana. Slavko Fartelj, z dnem 26. 3. 2011. Pisarna: Kocljeva ulica 16, 9000 Murska Sobota. Darja Vidic, z dnem 15. 3. 2011. Pisarna: Celovška cesta 30, 1000 Ljubljana (zaposlena pri odvetniku Andreju Razdrihu). Petra Velkavrh, z dnem 15. 3. 2011. Pisarna: Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika Katja Novak, z dnem 16. 3. 2011. Pisarna: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (zaposlen pri Pečanac in Rakun, odvetniška družba d.o.o.). Sergij Vladislav Majhen, z dnem 1. 3. 2011. Pisarna: Ulica talcev 1, 2000 Maribor. II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Janez Aljančič, z dnem 18. 1. 2011. Vladko Began, z dnem 22. 2. 2011. Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je odvetnik Darko Repenšek, Trg mladosti 6, Velenje. Judita Učakar Rženičnik, z dnem 31. 3. 2011. Prevzemnik njene odvetniške pisarne je odvetnik Silvester Učakar, družbenik v Odvetniški družbi Učakar in Rženičnik o.p., d.n.o., Steletova cesta 8a, Kamnik. III. Preselitve Blaž Poljanšek, odvetnik iz Kozine, z dnem 1. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Krpanova ulica 9, 6000 Koper, tel. 05/627-84-46, faks 05/627-84-47. Lidija Turk, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana, tel./faks 059/956-911. Barbara Fatur, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 3. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Slovenska cesta 55B, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-22-70, faks 01/434-22-72. mag. Alja Markovič Čas, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 3. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. 01/244-23-15, 01/244-23-14, faks 01/244-23-16. Irena Ferme, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 10. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-12-74, faks 01/231-25-89. Dragan Graorac, odvetnik iz Maribora, z dnem 22. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Cafova ulica 2, 2000 Maribor, tel./faks 02/251-99-50. IV. Spremembe Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Rozman in Vesel, o.p., d.o.o. spremenjena in se glasi: Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Ciril-Metodov trg 9, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Cvijanović d.o.o. spremenjena in se glasi: Odvetniška pisarna Mozetič in partnerji d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.n.o. spremenjena in se glasi: Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana. V. Družbe Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH, o.p. d.o.o., Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš. VI. Odvetniki – spremembe: Obveščamo vas, da odvetnik Andrej Kac, z dnem 31. 1. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 2. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, 2000 Maribor. Obveščamo vas, da odvetnik Gregor Živko, z dnem 31. 1. 2011 preneha delovno razmerje pri odvetniku Andreju Kacu in z dnem 1. 2. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kac in odvetniki o.p.d.o.o., Partizanska cesta 11, 2000 Maribor. Obveščamo vas, da odvetnica Veronika Zorn Hočevar, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 13. Odvetnica Veronika Zorn Hočevar z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/627-24-88, faks 05/627-24-89. Obveščamo vas, da odvetnik Luka Brezovec, z dnem 20. 3. 2011 preneha delovno razmerje pri odvetnici Darji Erceg, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana. Odvetnik Luka Brezovec z dnem 21. 3. 2011 nadaljuje delo kot samostojni odvetnik na naslovu: Štefanova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel. 059/22-66-33, faks 059/22-66-34. Obveščamo vas, da odvetnik Luka Devjak, z dnem 2. 1. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 3. 1. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg osvobodilne fronte 13, Ljubljana, tel. 08/205-31-80, faks 08/205-31-85. Obveščamo vas, da odvetnica Katja Kocijan, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Kanduti – Kocijan d.o.o., Ogrinčeva 4, Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetnik Uroš Leben, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, tel. 01/234-75-94, faks 01/234-75-95. Obveščamo vas, da odvetnik Uroš Miklič, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, tel. 01/234-75-94, faks 01/234-75-95. Obveščamo vas, da odvetnica Saša Dremelj, z dnem 31. 12. 2010 preneha delovno razmerje v Odvetniški pisarni Ketiš – Janžekovič, o.p., d.n.o. in z dnem 1. 1. 2011 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Razgoršek – Dremelj d.o.o., Linhartova ulica 6, 2000 Maribor, tel. 02/620-05-72, faks 02/620-05-73. Obveščamo vas, da odvetnica mag. Nina Mlakar, z dnem 28. 2. 2011 preneha delovno razmerje pri odvetniku Urošu Mikliču in se z dnem 1. 3. 2011 zaposli v Odvetniški pisarni Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, tel. 01/234-75-94, faks 01/234-75-95. Obveščamo vas, da je odvetnik Peter Vesel, z dnem 31. 12. 2010 izstopil iz Odvetniške družbe Rozman in Vesel, o.p., d.o.o. in z dnem 1. 1. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-31-80, faks 08/205-31-85. Obveščamo vas, da odvetnica mag. Helena Devetak, z dnem 4. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica. Odvetnico mag. Heleno Devetak od 5. 2. 2011 dalje vodimo kot odvetnico družbenico v Odvetniški pisarni mag. Helene Devetak, d.o.o., Ulica XXX. Divizije 23, 5000 Nova Gorica. Obveščamo vas, da Jani Soršak z dnem 1. 2. 2011 pridobi pravico opravljati odvetniški poklic, ki mu je miroval od dne 22. 11. 2007. Odvetniški poklic opravlja na naslovu: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je odvetnica Eva Budja spremenila priimek v: Gostiša. VII. Popravek: Obveščamo vas, da se odvetnica Karin Stražiščar iz Ljubljane izbriše iz imenika z dnem 11. 1. 2011 in ne z dnem 31. 1. 2011, kot smo navedli v obvestilu z dne 13. 1. 2011.
Odvetniška zbornica Slovenije