Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2170/11 , Stran 669
Ob-2170/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 29. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja prosto delovno mesto strokovnega direktorja bolnišnice (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje: – Imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri; – Imajo opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda; – Imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj; – Imajo ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti; – Predložijo program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu. Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 15 dni od dneva objave, rok, v katerem bodo kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »razpis za strokovnega direktorja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje