Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2166/11 , Stran 669
Ob-2166/11
Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, z dne 11. 3. 2011, Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24 a, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in poslovnega dela dijaškega doma. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje 5 let. Začetek mandata je 1. 10. 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja doma) skupaj z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24 a, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Maribor