Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2133/11 , Stran 669
Ob-2133/11
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 – spremembe). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2011 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), kratek program vodenja šole, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«. Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Dutovlje

AAA Zlata odličnost