Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2108/11 , Stran 668
Ob-2108/11
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 23. seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 14. 3. 2011 razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Šolskega centra Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 55. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), in sicer: – ima visokošolsko izobrazbo, – najmanj 5 let delovnih izkušenj in – opravljen ravnateljski izpit. K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi: – kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI), – potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom ZOFVI. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita, morajo v skladu s Splošnim delom programa šole za ravnatelje in vsebine ravnateljskega izpita izpolnjevati pogoje za vpis v šolo za ravnatelje, in sicer v skladu s 53., 96. in 102. členom ZOFVI. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti, na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za direktorja«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Šolskega centra Slovenj Gradec