Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

, Stran 612
Drugo preklicujejo
Alfa extra d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, Kozina, dovolilnici št. 1010500 in 1011358, za državo BiH, oznaka države 070. gnh-318764 Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico, št. 60158, za drž. Ukrajina, oznaka 804/11; dovolilnice, št. 112, 114, 3001, za drž. Ukrajina, oznaka 804/03; dovolilnico št. 701373, za drž. Turčijo, oznaka 792/35. gns-318782 Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika, dovolilnice, št. 511459, 511662, 511664, 511726, za Rusija, oznaka 643/11; št. 496949, 496950, 497689, 498563, za Rusija, oznaka 643/09; št. 1791616, za Belorusija, oznaka 100/11; št. 120661, za Romunija, oznaka 642/14. gne-318783 Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, Metlika, dovolilnici, št. 9018, 8994, za drž. Kazahstan, oznaka 398/11; dovolilnice, št. 41315, 41324, 41417, 41473, za drž. Kazahstan, oznaka 398/09; dovolilnici, št. 3553, 3606, za drž. Bolgarija, oznaka 100/11. gnd-318784 Bezjak Matjaž, Mariborska cesta 35b, Dravograd, digitalno tahografsko kartico, št. 107050000787010, izdal Cetis Celje. gnm-318809 Binles d.o.o., Ključarovci pri Ljutomeru 75, Križevci pri Ljutomeru, CE varnostni certifikat, št. 051 10007, izdan na ime Masterwod Project 415, veljaven od 2005, izdajatelj MASTERWOD, leto izdaje 2005. gns-318803 Blažek Enej, Ulica generala Levičnika 2c, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper, št. 0006035500. gnr-318804 Butala Simona, Kanižarica 28A, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 18101254, izdala Filozofska fakulteta. gnw-318774 Čuk Petra, Petkovec 10, Rovte, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnv-318775 Dervić Almedina, Andrejaševa 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. gnl-318735 Dolinšek Sašo, Štirnova 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18080150, izdala Filozofska fakulteta. gnq-318805 Enright Pasić Petra, Kvedrova cesta 4, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, izdala Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo. gnl-318760 Eržen Tadej, Cankarjeva ulica 42, Radovljica, strokovni izpit po končanem pripravništvu, za poklic zdravstveni tehnik, izdal Klinični center v Ljubljani, leto izdaje 1992. gnj-318737 Eurotop Transport, d.o.o., Pameče 244/a, Slovenj Gradec, licenco za tovorno vozilo, registrska številka SG N1-901. gnp-318706 Fideršek & Fideršek, d.n.o., Ulica 15. junija 4, Ljubečna, dovolilnico, št. 1793080, za državo Belorusija, oznaka države: 112/01 in dovolilnico, št. 0513453, za državo Rusija, oznaka države: 643/11. gnb-318695 Frikus špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, dovolilnico, št. 4229, za državo Hrvaška, oznaka države: 191 11. gnc-318719 Gavranić Sladjan, Tržaška cesta 30, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028420000, izdal Cetis d.d. gnp-318756 Grilj Helena, Križevska vas 15, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 11060023, izdala VSZ oziroma Zdravstvena fakuteta, dekliški priimek Strehar. gno-318807 Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, Studenec, dovolilnico za državo Slovenija (SI), licenco, št. 008564, izvod za vozilo 005, registrska številka KK FELIX. gnx-318698 Hrovat Bajba Marika, Vešenik 43a, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 20030149, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnh-318789 Kert Janez, Center 92, Črna na Koroškem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003809000, izdal Cetis d.d. gnn-318808 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, Idrija, štampiljko - okrogel žig - ob robu žiga: SINDIKAT KMETIJSKE IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE &&&, na sredini: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA z.o.o., Vojkova 2, 1. gng-318790 Klemenčič Teja, Frankovo naselje 155, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 27005749, izdala Univerza v Ljubljani. gnq-318755 Klopčar Pika, Detelova ulica 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz-318746 Kozem Dušan, Prvačina 76D, Prvačina, orožni list, št. OL 0026007, izdajatelj: Upravna enota Nova Gorica. gnr-318704 Kunič Katja, Trubarjeva ulica 8, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 04039346, izdala Fakulteta za upravo. gne-318717 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnica, št. 0513459, za državo Rusijo, oznaka države 643/11. gne-318767 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 0501718, za državo Rusijo, oznaka države 643/09. gnd-318768 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 0000271, za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnc-318769 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 000241, za državo Avstrija, oznaka države 040/15. gnb-318770 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 010001, za državo Ukrajina, oznaka države 804/63. gnz-318771 MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 005568, za državo Ukrajina, oznaka države 804/03. gny-318772 Makorič Petra, Fojana 2, Dobrovo v Brdih, študentsko izkaznico, št. 30014714, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnk-318711 Mašić Nijaz, Drenov Grič 160, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023720001, izdal Cetis d.d. gnn-318812 Mestrans Stanislav Bunderšek s.p., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, izvod licence št. 005781/009, skupnosti za vlečno vozilo Volvo z reg. oznako LJ 92-0ZH z veljavnostjo do 13. 6. 2011. gnn-318708 MID Minerva d.o.o. davčna številka 48855871, Celovška cesta 50, Ljubljana, nalepko za taxi avto, reg. št. LJ PP-580, izdala Gospodarska zbornica. gnk-318736 Orešnik Jan, Šmiklavž 13, Gornji Grad, študentsko izkaznico, št. 11040032, izdala Zdravstvena fakulteta. gnb-318820 Oven Andrej, Dolenji Podboršt 15, Trebnje, dovolilnice BiH/3 države, št. 1007873/N001873 in 1007874/N001874; za Belorusijo: univerzalna, št. 1792139/N016591, univerzalna-plačna, št. 939602/N017276. gnk-318815 Oven Andrej, Dolenji Podboršt 15, Trebnje, dovolilnic: za Rusijo/bilateralno-tranzitna, št. 497399/N007511, Rusija/3 države, št. 511348/N006733, 511352/N006737, 511358/N006743 in Ukrajina/tranzitna: 772/N004772, 1371/N009371, 3082/N014082. gne-318817 Polajžer Samanta, Lastine 6, Rogaška Slatina, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnd-318818 Pušelc Vinko, Ulice Erne Starovasnik 6, Poljčane, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028684000, izdal Cetis d.d. gny-318697 Ravnih Aleš, Veliki Orehek 19, Novo mesto, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnk-318811 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe, Jamnik Srpčič Darje, Davčni urad Brežice, delovno mesto višji davčni inšpektor; pod registrsko številko: 1662, izdano dne 5. 7. 2007. Ob-1988/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Lipič Karla, zap. št. 1537, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2041/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenke Flegar Marije, zap. št. 2300, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-2042/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Lendvaj Jožeta, zap. št. 1534, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2043/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Kopič Marjana, zap. št. 1508, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2044/11 Savič Nina, Adamičeva 11, Domžale, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani. gng-318715 Starina Tanja, Potoška vas 36, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19503361, izdala Ekonomska fakulteta. gno-318707 Škrjanec Jan, Pariška cesta 35a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp-318731 Štefanič Ivana, Jakčeva ulica 23, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 10580, izdana dne 30. 1. 1998. gnj-318787 TAG Trans Prevozništvo d.o.o., Celovška cesta 280, Ljubljana, dovolilnice za državo Hrvaška, št. 191/11, številka dovolilnice: 0000525. gnh-318739 Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska ulica 3/b, Celje, CEMT dovolilnico, št. 00533, s pripadajočim zvezkom CEMT za tretje države, ki velja v vseh državah podpisnicah CEMT-a, ne velja v Avstriji, Italiji in Grčiji, za vozilo EURO III in višje. gno-318732 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnice, št. 0513473, za državo Rusija, oznaka države 643/11. gnv-318779 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 061615, za državo Ukrajina, oznaka države 804/11. gnu-318780 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnice, št. 050071, za državo Rusija, oznaka države 643/09. gnp-318781 Vižintin Tomaž, Bonini 104, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028981000, izdal Cetis d.d. gno-318757