Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

, Stran 611
Spričevala preklicujejo
Ban Majda, Krožna pot 16, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kete Murn, izdano na ime Macele Marija. gni-318713 Batista Urban, Selce 4a, Postojna, indeks, št. 18041188, izdala Filozofska fakulteta. gnm-318734 Benedetti Laura, Senčna pot 19, Portorož - Portorose, spričevalo 4. letnika Gimnazije Antonio Sema Piran, izdano leta 1994. gns-318778 Bučar Goran, Prilesje 6, Velike Lašče, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev, za poklic avtomehanika, izdano leta 1998. gnk-318686 Butala Simona, Kanižarica 28A, Črnomelj, indeks, št. 18101254, izdala Filozofska fakulteta. gnx-318773 Celec Emil, Dolnji Slaveči 13, Grad, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne lesne in gradbene šole, izdano leta 1977. gnl-318785 Danilovič Maša, Bertoncljeva ulica 36, Kranj, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2010. gnf-318691 Derganc Marija, Stara cesta 2, Semič, maturitetno spričevalo Šolskega centra za blagovni promet, poklicna šola za prodajalce, izdano leta 1983. gnt-318777 Gračner Marija, Hajnsko 9, Pristava pri Mestinju, spričevalo 3. letnika Poslovne komercialne šole Celje, št. 62-11/15-4, izdano leta 1978. gnc-318794 Gregorič Anže, Stara c. 14, Prelog, Domžale, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana - Šiška, izdano leta 2008. gng-318690 Grlec Boštjan, Prekmurska ulica 18, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu št. 292/91, Gradbene srednje šole Boris Kreigher Maribor, izdano leta 1991. gnc-318694 Hasanaj Besnik, Hrastje 176b, Kranj, spričevalo 1. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2010. gnh-318689 Hrovat Nejc, Reboljeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2010. gnt-318802 Ilič Jasmina, Ulica svobode 77, Piran - Pirano, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2009. gnd-318743 Ilievska Violeta, Dolinska cesta 60, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ, št. 1175, OŠ Borisa Ziherla Ljubljana, izdano leta 1985. gns-318703 Ivanetič Jože, Omota 8a, Semič, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Črnomelj, izdano leta 1984. gnm-318709 Jazbinšek Tatjana, Zabukovje 36a, Zabukovje, spričevalo o zaključnem izpitu Strokovne zdravstvene in poklicne ter teh. kem. šole, št. I/ZV-1105, izdano leta 1999, izdano na ime Tatjana Novšak. gnx-318748 Jurada Iztok, Semedela 54, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje in prometne šole Koper, izdano leta 1997. gng-318765 Karadarević Miloš, Silvire Tomassini 16, Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika Šolskega centra za blagovni promet, izdano leta 1971. gnu-318751 Karadarević Miloš, Silvire Tomassini 16, Gornja Radgona, spričevalo 2. letnika Šolskega centra za blagovni promet, izdano leta 1972. gnt-318752 Karadarević Miloš, Silvire Tomassini 16, Gornja Radgona, spričevalo 3. letnika Šolskega centra za blagovni promet, izdano leta 1973. gns-318753 Karadarević Miloš, Silvire Tomassini 16, Gornja Radgona, spričevalo o poklicni maturi, izdano leta 1973. gnr-318754 Karahodžić Danica, Gor. Medvedje selo 3, Trebnje, diplomo Srednje lesarske šole Škofja Loka, št. 200-85/88, izdano l. 1988, izdano na ime Kovač Danica. gnx-318723 Klemenčič Anita, Prešernova cesta 33, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001, izdano na ime Anita Skubic. gnr-318729 Koderman Darja, Ljubljanska cesta 38b, Vrhnika, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika, Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1984 (1. letnik). gni-318813 Kos Ivan, Koritnica 44, Grahovo ob Bači, spričevalo za poklic voznika, Šolskega centra Škofja Loka, izdano leta 1975. gnf-318791 Kotur Tanja, Oljčna pot 69, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Izola. gnf-318741 Kranjc Franci, Rodine 5A, Žirovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole CSUI Jesenice, izdano leta 1989. gne-318742 Kunc Maruša, Ježa 4, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005. gnu-318801 Kunčič Mateja, Brezovica pri Ljubljani, Cesta v Log 16, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2006. gnc-318744 Levec Simona, Gotska ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja kemijska šola v Ljubljani. gnh-318714 Makić Dragana, Polje, Cesta VI 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2010. gnc-318819 Mlakar Simon, Lešničarjeva 6, Celje, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije v Celju, izdano leta 2005. gnl-318810 Moreše Anica, Cesta 4. julija 54, Krško, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika RIC Novo mesto, izdano leta 2009, 2010, 2010, 2011, izdano na ime Ivnik Anica. gnn-318758 Noč Nina, Deteljica 15, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2006. gnh-318814 Poljanšek Ines, Nova pot 3, Kamnik, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009. gnv-318750 Potočnik Miloš, Bistra 23, Črna na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojnokovinarske šole; Ravne na Koroškem; št. 2407, izdano leta 2000. gni-318788 Rajsar Špela, Brezje pri Tržiču 37, Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomsko trgovske šole Kranj, izdano leta 2009/2010. gnz-318733 Rastoder Denis, Zaloška cesta 186, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola Ljubljana. gnt-318727 Rekić Elvis, Mevenska 26b, Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998. gny-318747 Schlamberger Peter, Novo Polje, Cesta X 13, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1997. gng-318740 Selman Kadrijaj, Stranska pot 19, Ljubljana, spričevalo Šolskega centra Celje, št. IZO-07/614, izdano leta 2007. gnb-318795 Spasojević Branko, Železnikova ulica 12, Maribor, diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdana leta 1977. gne-318692 Šiljkovič Ismet, Lončarska steza 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča. gnx-318798 Škof Matjaž, Cankarjeva 3, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole - TŠC - elektro-energetik v Novi Gorici, izdano leta 1994/95. gnz-318796 Temnikar Darinko, Golavabuka 44, Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključne mature Šc Ravne na Koroškem, št. 1246, izdano leta 1983. gnd-318793 Tomažin Bilka, Zg. Pirniče 10, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano leta 1991, izdano na ime Kneževič Biljana. gnn-318712 Tominec Nik Dominik, Barjanska cesta 68, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano leta 2008. gnj-318762 Tompa Konestabo Nataša, Lendavske Gorice 113b, Lendava - Lendva, spričevalo 4. letnika, št. 207, Srednje družboslovne šole Ivančna Gorica, izdano leta 1989, izdano na ime Konestabo Nataša. gnz-318721 Travnik Tomaž, Celovška cesta 122, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Bežigrad, izdano leta 1985. gnv-318800 Turk Katja, Vavta vas 43, Straža, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Grm, izdano leta 2006. gnk-318786 Udovič Stojan, Jablanica 14, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Postojna - program mehanik, izdano leta 1999. gnu-318726 Verhovec Alenka, Trubarjeva ulica 6, Trebnje, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2000. gnw-318799 Vitez Bernarda, Nedelica 42b, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole Murska Sobota, št. 935, izdano leta 1980, izdano na ime Mesarič Bernarda. gnw-318724 Vodušek Slavica, Placerovci 18a, Gorišnica, maturitetno spričevalo CSUJ Ptuj, izdano leta 1981, izdano na ime Galinec Slavica. gnp-318806 Vrbetić Rajko, Ulica Slavka Gruma 34, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu št. 819/KO, EGŠC Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta 1978. gnd-318693 Zavratnik Branko, Fulneška ulica 2, Ljutomer, zaključnega spričevala Srednje šole elektrotehniške in računalniške usmeritve, izdano leta 1992. gnf-318766 Zmrzlak Dominik, Vrhe 6, Trbovlje, maturitetno spričevalo STPŠ Trbovlje, izdano leta 2004. gnb-318720 Žnidar Irena, Vodnikova 3, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 335, Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1992. gnd-318718

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti