Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

D 655/2010 Os-7020/10 , Stran 609
D 655/2010 Os-7020/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Bonač Janezu, EMŠO 2610943500339, Slovencu, rojen 26. 10. 1943, poročenem, umrlem dne 10. 4. 2007, nazadnje stanujoč Maistrova ulica 7, Celje. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Bonač Janezu, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica. Če se morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da sta zakoniti dedinji I. dednega reda po zapustniku zapustnikova vdova Bonač Danica in zapustnikova hči Karavidović Karmen, ne pa zapustnikova vnuka, ki sta neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Celju dne 19. 11. 2010