Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

I P 511/2010 Os-7084/10 , Stran 609
I P 511/2010 Os-7084/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Martini Kaše v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Džemailija, Čebelarska 18, 2000 Maribor, začasno stanujoč Štrekljeva ulica 24, 2000 Maribor, ki ga zastopa Breda Senčar Leljak, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Nerdživane Džemailji, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi določil četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Goran Janžekovič, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru dne 22. 11. 2010