Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

I P 1190/2009 Os-1902/11 , Stran 609
I P 1190/2009 Os-1902/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Renati Cerar v pravdni zadevi tožeče stranke Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z., Železna cesta 14, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Lakožič, odvetnik v Mariboru, proti toženi stranki Ahmed Aličelebić, Ilica 167a, Zagreb, zaradi plačila 7.344,63 EUR, dne 2. 3. 2011 sklenilo: toženi stranki Ahmed Aličelebić, neznanega prebivališča, nazadnje Ilica 167a, Zagreb, se v zadevi pod opr. št. I P 1190/2009 postavi začasna zastopnica odvetnica Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana. Začasna zastopnica bo v navedeni zadev zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristopen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 3. 2011