Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

VL 137178/2010 Os-1805/11 , Stran 609
VL 137178/2010 Os-1805/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti dolžniku Mihi Kostanjšek, Klaričeva 7, Koper – Capodistria – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a, p.p. 643, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 4.002,79 EUR, sklenilo: dolžniku Mihi Kostanjšek, Klaričeva 7, Koper, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a, p.p. 643, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 2. 2011

AAA Zlata odličnost