Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

I PI 497/2007 Os-1784/11 , Stran 609
I PI 497/2007 Os-1784/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Cankar, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti toženi stranki Nevenki Košir, neznanega naslova, zaradi plačila 1.332,54 EUR s pp, dne 17. 2. 2011, sklenilo: toženki se postavi začasni zastopnik odvetnik Tomaž Križman, Trdinova 7, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženko vse do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 2. 2011