Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

VL 78144/2009 Os-1706/11 , Stran 608
VL 78144/2009 Os-1706/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Tinetu Motoh, Markovičeva ulica 9, Maribor, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor, zaradi izterjave 692,35 EUR, sklenilo: dolžniku Tinetu Motoh, Markovičeva ulica 9, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Praviček Maja, Partizanska 30, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 12. 2010

AAA Zlata odličnost