Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

VL 6085/2010 Os-1704/11 , Stran 608
VL 6085/2010 Os-1704/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Vodeb, Mariborska 1, Celje, proti dolžnici Gordani Špiljak, Mali Tabor 47, Hum na Sutli, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Andrej Husar, Panonska 22, Gornja Radgona, zaradi izterjave 2.436,79 EUR, sklenilo: dolžnici Gordani Špiljak, Mali Tabor 47, Hum na Sutli, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Husar Andrej, Panonska ulica 36, 9250 Gornja Radgona. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 12. 2010

AAA Zlata odličnost