Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

P 6/2011 Os-1241/11 , Stran 608
P 6/2011 Os-1241/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Dušana Miliča, Poljanska cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim in neznano kje živečim članom Milič Zadruge, Miliči 3a, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 9.900 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku dne 14. 1. 2011, postavilo začasnega zastopnika, neznanim in neznano kje živečim članom Milič Zadruge, Miliči 3a, Adlešiči. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje živeče člane Milič Zadruge, Miliči 3a, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 14. 1. 2011