Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 598/2011 Os-2064/11 , Stran 608
Dn 598/2011 Os-2064/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Borislavke Petrović iz Velenja, Cesta Františka Foita 8, ki jo zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. KUP-148/75, z dne 8. 4. 1975, s katero je prodajalec GIP Vegrad Velenje, TOZD gradbena operativa, ki jo je zastopal direktor Muharem Bolič, dipl. ing. arh., prodal 11,50 m2 veliko garažno mesto, z oznako št. 32, v poslovno stanovanjskem bloku B-100, na Prešernovi cesti v Velenju, kupcu Francu Bastlu iz Velenja, Prešernova 9b. Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 139.E (ID št. stavbe 1340), v vl. št. 3109/1, k.o. Velenje, in je v celoti last Mestne občine Velenje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom: Borislavka Petrović, EMŠO: 2202967505381, Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje, do celote. Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Borislavke Petrović.
Okrajno sodišče v Velenju dne 8. 3. 2011

AAA Zlata odličnost