Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 17726/2010 Os-2030/11 , Stran 606
Dn 17726/2010 Os-2030/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mitje Kampiča in Jožice Kampič, stanujočih Rapočeva ulica 18, Maribor, ki ju zastopa odvetnik Jernej Kokalj, Ulica heroja Bračiča 15, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2300/55, k.o. Tabor, v korist vsakega predlagatelja v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 17726/2010, dne 15. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 20. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Podjetje IMP Montaža p.o., Maribor, Špelina ulica 2, ki ga je zastopal v.d. direktorja Konrad Černčič in kupcema Darkom Kampičem in Jožico Kampič, obema stanujočima Rapočeva ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, stanovanje št. 54, v VI. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Rapočeva ulica 18, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 8. 3. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti