Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 30800/2010 Os-2009/11 , Stran 606
Dn 30800/2010 Os-2009/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Duška Novovića, Jakčeva ulica 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 1732-530-205, vpisani v podvl. št. 1336/86, k.o. Štepanja vas, dne 24. 11. 2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – listine neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, kot prodajalko, in ga. Geiger kot kupovalko, za nepremičnino – stanovanje, št. 6, v I. nadstropju, Jakčeva ulica 27, ki ima sedaj ident. št. 1732-530-205, vpisano v podvl. št. 1336/86, k.o. Štepanja vas; – menjalne pogodbe z dne 11. 6. 1992, sklenjene med ga. Geiger in Alešem Žirovnikom, za nepremičnino – stanovanje, št. 6, v I. nadstropju, Jakčeva ulica 27, ki ima sedaj ident. št. 1732-530-205, vpisano v podvl. št. 1336/86, k.o. Štepanja vas. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 11. 2010