Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 16502/2010 Os-1977/11 , Stran 605
Dn 16502/2010 Os-1977/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije Aničić Valenčič, Gerbičeva 49, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Mateja Maček iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 23, zdaj z ident. št. 105.E, vpisani v podvl. št. 5680/26, k.o. Trnovsko predmestje, dne 21. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem DOM, Ljubljana, kot prodajalcem in investitorjem, ter Bogomiro Bavdaž, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 23, zdaj z ident. št. 105.E, vpisani v podvl. št. 5680/26, k.o. Trnovsko predmestje, – menjalne pogodbe z dne 3. 9. 1980, sklenjene med Bogomiro Čaleta, Gestrinova 1, Ljubljana, kot prodajalko, in Marijo Pust, Ulica Narodni heroj Bore Markovića 10A, Beograd, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 23, zdaj z ident. št. 105.E, vpisani v podvl. št. 5680/26, k.o. Trnovsko predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 3. 2011